Contact

Bypass formulier

Ook deelnemen aan het Procent bypass programma?
Meld u nu aan via onderstaand formulier en ontvang een rechtstreekse vergoeding van meer dan 50 A-merken.

Ja, ik wil als Procent deelnemer gebruik maken van de HorecaPact bypass (bonus) afspraken.

Procent is lid van Coöperatie HorecaPact U.A. (hierna te noemen: “Horecapact”). HorecaPact heeft bypass overeenkomsten afgesloten met leveranciers. Als Procent deelnemer kan ik hiervan gratis profiteren. Ik heb dan vanaf 1 januari 2020 recht op de bypass bedragen zoals vermeld in het “bypass overzicht”, welk overzicht apart wordt toegezonden per mail*.

Op het bypass overzicht staan per leverancier de bypass bedragen waar ik, als Procent deelnemer, recht op heb en de looptijd van de bypass overeenkomsten die HorecaPact voor haar Leden met elke leverancier heeft gesloten. Op de datum dat de bypass overeenkomst van HorecaPact met een leverancier afloopt, vervalt mijn recht op een bypass vergoeding voor de desbetreffende leverancier. Het doel is echter om de bypass overeenkomsten die HorecaPact met de diverse leveranciers heeft steeds te verlengen.

Regelmatig worden mij updates van het bypass overzicht gemaild. Elk jaar ontvang ik een overzicht van het totale bypass bedrag uit het voorgaande jaar waar ik recht op heb. Ik bied de vertegenwoordiger van elke leverancier de mogelijkheid om mij één keer per jaar te bezoeken. Ik bied Procent en/of de leverancier de mogelijkheid om mij maximaal één keer per maand via digitale en/of papieren mailings op de hoogte te houden van producten en aanbiedingen.

Om HorecaPact in staat te stellen mijn bypass bedrag uit te rekenen, machtig ik door ondertekening van dit formulier HorecaPact om namens mij bij mijn horeca- en drankengroothandels zoals vermeld in de bijlage of bij een door mij gebruikt online bestelsysteem, elk jaar – zonodig ieder kwartaal – mijn volledige afname statistieken van alle producten periodiek op te vragen. Door ondertekening van dit deelnameformulier ga ik tevens akkoord met de algemene voorwaarden op de achterzijde van dit formulier.

Digitaal bypass formulier

  • Indien mijn groothandel, ondanks deze machtiging, HorecaPact mijn afnamecijfers niet wil verstrekken, zal ik deze binnen één week na een daartoe strekkend verzoek van HorecaPact zelf opvragen bij mijn groothandels en lever deze dan in het daarvoor ontvangen Excel formaat aan bij HorecaPact.

    Voor akkoord,
    Ondertekening

 

* Het kan zijn dat er leveranciers zijn die uw verzoek om een bypass vergoeding afwijzen omdat u of uw bedrijf al direct met deze leveranciers bypass afspraken heeft lopen. Ook kunnen leveranciers uw verzoek om een bypass vergoeding afwijzen indien u of uw bedrijf zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden uit deze overeenkomst. Een leverancier kan ook om andere dringende zakelijke redenen uw verzoek om een bypass vergoeding afwijzen. De afname cijfers van uw groothandels dienen in het bypass overzicht getoonde Excel formaat bij ons aangeleverd te worden, anders kunnen we de jaarafname cijfers niet verwerken. Indien u gedurende de looptijd van deze overeenkomst van groothandel verandert, dient u dit zelf aan ons door te geven. Het duurt gemiddeld 12 maanden na afloop van een kalenderjaar voordat u uw bypass vergoeding bekend is.

Direct besparen?